Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2011

basa88
11:09
9788 a1ac 390
In a white room...
Reposted fromsonadora sonadora viaula ula
10:56
3061 43a7 390
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana viapaolcia paolcia
basa88
10:49
i nie ukrywam, że ulegnę jeszcze raz
i popełnię setny raz to samo zło.
— Coma - Nadmiar
Reposted fromendAngel endAngel viarutiputi rutiputi
basa88
10:48
myślisz, że sobie radzisz i nagle ktoś napierdala ci przeszłością po plecach
— eta
Reposted fromraita raita viarutiputi rutiputi
basa88
10:43

June 24 2011

basa88
23:34
Reposted fromszopkowa szopkowa viacolours colours
basa88
23:33
basa88
23:33
3327 cd82 390
Reposted frombluesky19 bluesky19 viapaolcia paolcia
basa88
10:22

June 23 2011

basa88
21:03
1922 941c 390
Reposted fromkasias3112 kasias3112 via8agienny 8agienny
basa88
21:01
Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy.
— Brian Tracy
Reposted frombemotivated bemotivated viazabka zabka
basa88
20:53
Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?
— Grey's anatomy
Reposted fromfeatherr featherr viazdradliwawena zdradliwawena
20:19
7147 b8f5
Reposted fromniub niub viazombiekrasko zombiekrasko

June 21 2011

basa88
00:12
basa88
00:12
9427 5b4c 390
Reposted fromanthime anthime viazabka zabka

June 20 2011

basa88
16:54
basa88
16:50
chciałabym wejśc do Twojego mózgu, poszukac mojego imienia i sprawdzic jaką ma definicję.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viainyou inyou
basa88
16:49

Czas zacząć walczyć o siebie, nie szkodzić sobie samej i nie utrudniać szczęścia

Reposted frommefir mefir viazabka zabka
basa88
14:27
0843 3b87 390
Reposted fromsowaaa sowaaa via8agienny 8agienny
basa88
14:25
1886 aa55 390
Reposted frommgm mgm viadelfinwpotrzasku delfinwpotrzasku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl